Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring geeft Scopecycling.com een ​​beschrijving van de wijze waarop zij de persoonsgegevens van haar websitebezoekers en klanten verzamelt en verwerkt. Daarbij handelt zij in lijn met de geldende privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG.

Persoonlijke gegevens en gebruiksdoeleinden

Scopecycling.com verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, (voor- en achternaam), geslacht, e-mailadres, adres, postcode, stad, telefoonnummer voor de hieronder genoemde doeleinden.

  • Het plaatsen van bestellingen waarvoor een gebruikersaccount vereist is. Om deze diensten te gebruiken, worden er persoonlijke accounts voor gebruikers aangemaakt.
  • Scopecycling stuurt nieuwsbrieven naar klanten die hebben aangegeven deze te willen ontvangen. Indien je deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt je Scopecycling hiervan op de hoogte stellen door je af te melden via een link in de nieuwsbrief.
  • Bij gebruik van de website (www.scopecycling.com) verzamelt Scopecyling bepaalde informatie over het gebruik van de website (exclusief IP-adressen) en de voorkeuren van bezoekers.
  • Internetgebruik faciliteren door middel van cookies: opslaan van inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren en taalinstellingen.
  • Het analyseren en verbeteren van de website: cookies kunnen worden gebruikt om voorkeuren en interesses op te slaan op basis van bezoek- en klikgedrag.
  • Interactie mogelijk maken via sociale media: we gebruiken sociale media op delen van onze website, zodat u video’s, nieuws of acties kunt liken of delen via sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter.
  • Door het gebruik van cookies kunnen advertenties op Google, LinkedIn en Facebook onze diensten onder de aandacht brengen.

Rechten van betrokkenen
Zoals vastgelegd in de AVG kunnen betrokkenen verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. Hieronder wordt uiteengezet op welke wijze Scopecycling invulling geeft aan de uitoefening van deze rechten.

Toestemming
De betrokkenen moeten toestemming geven voordat persoonsgegevens mogen worden verzameld voor de verwerking van persoonsgegevens anders dan op grond van een overeenkomst. Deze toestemming moet worden verkregen voor elk doel waarvoor de gegevens worden verzameld. De betrokkene heeft het recht deze toestemming in te trekken.

Toegang, wijziging en verwijdering
Betrokkenen kunnen een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering van hun gegevens indienen bij Scopecycling. Scopecycling zal aan dergelijke verzoeken voldoen óf de betrokkene binnen de geldende termijn van 1 maand informeren over de status van het verzoek.

Wijzigingen
Scopecycling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Alle wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd. Wij raden je aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je altijd op de hoogte bent van de inhoud van de toepasselijke Privacyverklaring.